Kulturportal Dalby

 

Stenbrottet i Dalby - populärt på Geologins Dag

banner geologidagarna 2011

På kort tid såldes alla biljetter slut till familjeturerna med buss ner i det stora stenbrottet under Geologins Dag den 10 september. Dagen utlyses nationellt och anordnas på många i landet, men det var första gången som Dalby deltog med ett eget program och intresset visade sig vara mycket stort.

Hörsalen på biblioteket var sprängfylld och många fick vända i dörren när AB Sydstens geolog Elisabeth Lyhagen berättade om Skånes unika berggrund. Hans Hylén, Torna Hällestad, också han tidigare verksam på Sydsten, samlar material till en skrift om stenindustrin i Dalby. I anslutning till en utställning med geologiböcker på biblioteket hade Hans Hylén samlat kartor, dokument och annat från stenindustrin i Dalby under drygt hundra år.

Många brottsplatser

En karta visade de olika platserna där man brutit sten i Dalby. Ett av de äldre är det s.k. Lovénska stenbrottet som ligger vid Knivsåsen, norr om gamla Veberödsvägen. Det är sedan länge vattenfyllt och under sommaren en populär spontan bad- och utflyktsplats för bygdens yngre generationer. Hans Hylén kunde berätta att som mest var över 500 personer sysselsatta inom olika delar av stenindustrin i Dalby. Nedlagda Siporex var en av de största aktörerna med sin patenterade metod för gjutning av betongelement som användes vid husbyggen på många håll i landet. Transporterna gick med järnväg på ett stickspår till linjen Simrishamn-Dalby-Malmö och med lastbil.

Nypremiär

En film om stenindustrin "Följ med till Dalby" hade premiär 1955 på dåvarande biografen i f.d. Skjutsstallarna. Nu visades filmen på nytt, 56 år senare, i samma lokaler. Många bland den församlade biopubliken föreföll ha haft anknytning till stenindustrin. De log igenkännande när de olika miljöerna, som visade hur arbetet med brytning och stenkrossning gick till, rullade fram på duken. Och minsann; bilder från en närbelägen stenkyrka, därtill Nordens äldsta, fick inleda filmen.

3 km månlandskap

Elisabeth Lyhagen var guide på de två fullsatta bussturerna till brottet. Arrangörerna - Dalby Byaråd, Dalby bibliotek & Medborgarkontor och Dalby Biblioteks Vänner - hade lätt kunnat fylla ett par bussar till, men det stora intresset var inte lätt att förutse. Stenbrottet i Dalby, dolt för förbipasserande av skogspartier utmed gamla Veberödsvägen och väg 11, mäter drygt 3 km i omkrets. Från luften kan den uppmärksamme se det vid inflygningen till Sturup. Allmänheten har inte tillträde till brottet, som är ett industriområde med återkommande sprängningar, stenbrytning och pågående krossning av stenen till olika storlekar, från några millimeter och uppåt. Till vardags kör jättelika dumprar och lastare kors och tvärs i "månlandskapet". Gnejsen i Romeleåsen bildades för 1,7 miljarder år sedan, då kontinenten befann sig någon helt annanstans på vårt klot. Sammanlagt har cirka 60 miljoner ton sten brutits här sedan 1893. Som mest har det blivit ca 2 miljoner ton årligen, vilket betyder att 70 000 lastbilslass gått från Dalby. Stora leveranser av sten från Dalby har bl. a. använts till att anlägga Pepparholmen och bron över Öresund. Stenen används också till asfalt, betong och vägmaterial. Varje svensk "förbrukar" årligen drygt 9 ton sten, berättade Elisabeth Lyhagen under bussturen i brottet som på sina ställen går ner till hela 125 meters djup.

Gissa vikten på stenen

Vid ett par stopp under färden passade de flesta på att förse sig med stensouvenirer i skiftande färger. Bussutflykten avslutades med en tävling ""Gissa vikten på stenen", som Hans Hylén hade organiserat med fina priser till dem som lämnat in den bästa gissningen. Geologins Dag i Dalby genomfördes med stöd från AB Sydsten och Fokus Dalby.

- Förhoppningsvis blir det ett årligen återkommande arrangemang i Dalby, säger Christer Hjort från Dalby Byaråd.  
- Många barn brukar ju samla på stenar redan som små och deras intresse för naturvetenskap kan få en skjuts genom Geologidagens program.

Skolorna har också möjlighet att redan under vårterminen förbereda eleverna med hjälp av ett utmärkt elev- och lärarmaterial, som den nationella Geologidagens kansli tillhandahåller kostnadsfritt.

Foto: Christer Hjort