Kulturportal Dalby

 

Tingshuset

GM_tingshus01Syd-ost om Dalby Gästis ligger sedan slutet av 1700-talet Tingshuset. Idag finns i byggnaden förenings- och festlokal på den första våningen, medan ovanvåningen hyrs ut som verksamhetslokaler. Att ting hållits i Dalby är en tradition med månghundraårig historia.

År 1688 blev Dalby tingsplats för Torna och Bara häraders domsaga. Man samlades på gästgivaregården, men detta var en nödlösning. Först år 1783 uppfördes ett tingshus på nuvarande plats. Detta visade sig med tiden vara för trångt och utökades med en våning år 1906.

GM_tingshus02När tinget år 1958 flyttades till Lund blev tingshuset kommunalhus, och förblev så tills Dalby kommun upphörde i och med kommunsammanslagningen är 1974.

Gästgivaregården betydde mycket för tinget. Domare, bisittare och nämndemän besökte flitigt Gästis. Genom en särskild ringledning från tingshuset kunde gästispersonalen larmas när det blev lämplig tid att äta.

Texten hämtad från "Dalby - en bilderbok från 1900-talet". Utgiven av S:t Nicolai Gille i Dalby 1991.