Kulturportal Dalby

 

Allaktivitesthuset

RK_aktiviteshus01Mitt i byn, tvärs över gatan från Trekanten, ligger Allaktivetshuset. Det är inrymt i gamla Dalby skola och här bedriver Kultur- och Fritid (inom Lunds kommun) verksamhet sedan man flyttade hit 1997 från de gamla lokalerna på Nyvångsskolan.

Allaktivitetshuset fungerar idag som en traditionell fritidsgård med kiosk/kafé, biljard, målarverkstad, sällskapsspel mm, men här finns också danslokaler där bland annat olika studieförbund håller sina verksamheter. Som fritidsgård är Allaktivitetshuset också unikt eftersom det samtidigt är en samlingsplats för pensionärer som här träffas för att spela biljard, måla eller dansa linedans.

I Dalby är möjligheterna för barn och ungdomar att utöva idrott sin fritid väl tillgodosett tack vare många aktiva och livskraftiga föreningar. Allaktivitetshuset vill vara ett komplement till detta och även kunna erbjuda möjligheter för dem som vill utöva andra intressen, t ex kulturella aktiviteter som musik, teater, dans mm.