Kulturportal Dalby

 

Skjutsstallarna i Dalby

RK_skjutsstallarna02Sedan 1600-talet har det funnits gästgivargård med skjuts­station i Dalby. Här kunde man hyra hästskjuts till bland annat Malmö, Lund, Lomma och Hurva. När Skåne bli­vit svenskt reglerades skjutsväsendet genom "Krogare- och Gästgivare Ordning" från 1649. På gästgiveriet skulle de resande fa mat, dryck och vila. Gästgivaren skulle också tillhandahålla stall för byte av hästar. Hållkarlen, som var anställd på gästgiveriet, ansvarade för hästarna och skjuts­verksamheten. Bygdens bönder var kontraktsbundna och fick ställa upp med reservhästar.

Dalby Gästgivargård hade år 1828 fyra hållhästar och 79 reservhästar. I början av 1900-talet drabbades gästgiveriet av en brand då bland annat stallet förstördes. De nuvarande skjutsstallarna bygg­des 1907 och användes som skjutsstation en bit in på 30- talet. Skjutsstadgan avskaffades 1933. En ny tid hade kom­mit och hästen ersattes med buss, tåg och bil.

Här kan du se bilder från Skjutsstallarna förr och idag.