Kulturportal Dalby

 

Biografen Biorama

biorama021De nuvarande skjutsstallarna bygg­des 1907 och användes som skjutsstation en bit in på 30- talet. Skjutsstadgan avskaffades 1933. En ny tid hade kom­mit och hästen ersattes med buss, tåg och bil. Men bygg­naden stod kvar och på 1930-talet omvandlades en del av den till biograf. J Th Jönsson från Hässleholm drev Bio­rama Dalby i skjutsstallarna fram till slutet av 50-talet.

Biorama fanns plats för 125 personer i salongen, varav 25 på balkongen. De första bänkarna av trä var obekväma och så småningom köptes klädda stolar från en nedlagd salong i Malmö. Några av dessa har bevarats och står nu nyklädda i biblioteket.

Förutom biografverksamheten ar­rangerades framträdanden i lokalen till exempel med troll­karlen Hector El Neco.