Kulturportal Dalby

 

Korsvirkeshuset (fd Slöjdboden)

GM_korsvirkeshusetUtmed Lundavägen vid entrén till området med Kungsgården och Kyrkan ligger ett korsvirkeshus, som flyttades till denna plats på 1860-talet. Huset var en statarlänga med bostäder för Kungsgårdens anställda. Vid mitten av 1900-talet övertogs fastigheten av Dalby och sedermera Lunds kommun och fungerade som scoutgård. Kommunen arrenderade sedan ut fastigheten som hemslöjdsaffär fram till 1990-talet. Huset stod därefter tomt fram till att den ekonomiska Föreningen Kulturkvadranten i Dalby förvärvade fastigheten av kommunen i juni 2010. Föreningen ska efter renovering använda huaset för bl a föreningsändamål. Huset kommer att få ett nytt namn efter den pristävling som föreningen Kulturkvadranten utlyst.