Kulturportal Dalby

 

Skånes äldsta lanthandel, Lundavägen 10

Vid utfarten från byn åt väster mot Lund fanns en grind som var stängd och den passades av en grindvaktare, som kallades ”Vångagömmare”. ”Vångagömmarens” hus låg där husen till den gamla handelsboden ligger. Vångagömmaren öppnade och stängde grinden för varje vägfarande. Den ena grindstolpen stod kvar ända tills vägen breddades.

Lanthandeln var en av de första på landsbygden. Den startades redan 1860 av soldatdottern Edla Jönsson - fyra år innan lagen om näringsfrihet utanför städerna kom 1864. Affären hade hon på den egna gården i den så kallade folkstugan. Den trelängade gården låg på samma ställe som byggnaden ligger på i dag.  Läget vid infarten till samhället var strategiskt och ända in på 2000-talet ansågs affären vara ”Skånes äldsta lanthandel”.

Det har berättats av en senare ägare till affären, J. H. Jönsson, att när han köpte affären berättade en nittio år gammal Dalbybo om hur Edla löste problemet med snatteri, som även fanns på den tiden. En av kunderna, en man, brukade stjäla snus ur en kagge som stod under disken. För att ge honom en läxa placerade Edla en kagge med tjära på snuskaggens plats. Vid nästa försök att ta snus fick tjuven tjära på sin hand. Han försökte inte snatta snus fler gånger!

Efter Edla togs rörelsen om hand av två män, som uppförde de nuvarande byggnaderna 1872. Den ene av dem var västgötaknallen ”Larsa-Petter”. På 1860- och 1870-talen fanns det gott om västgötaknallar i våra trakter. De knallade runt och sålde ur sina säckar. En del av dem kom ”på god fot” med folket i bygden och startade då lanthandel. ”Larsa-Petters” kompanjon, Per Andersson, var lantbrukare i trakten. Tillsamman grundade de ”Dalby Järn & Diverse”. Nu hade byn två affären!

Men lanthandeln behölls inte så många år. Den såldes och har sedan haft flera olika ägare, bland annat J. H. Jönsson, som hade affären i mer än 40 år, Gösta Wilhelmsson, senare i Torna Hällestad, och Bergendahls i Hässleholm.

Rörelsen som lanthandel finns inte kvar. Sedan flera år har här funnits först specialaffär för grönsaker och sedan Pizzeria Fellini, restaurang med pizzor, falafel, kebabrätter och grillmeny. 

Källor: S:t Nicolai Gille, Meddelande No 12, tidningsartikel från okänd tidning, Husförhörslängd Dalby AI:6-10 .