Kulturportal Dalby

 

Eginogården

eginogrden

Den vita huslängan som vetter mot Lundavägen och ligger på Trekantens västra sida var ursprungligen skolhus. I lokalerna fanns också Dalby Sparbanks verksamhet 1894-1908. Skolläraren utförde kamrerssysslorna och banken var öppen lördagar kl 11-13.

Dalby, Hällestads och Bonderups kyrkliga samfällighet ansåg att man behövde få ett församlingshem med lokaler för olika verksamheter. 1978 tilllsattes en kommitté och 1981 beviljades byggnadslov för Eginogården, en byggnad som anslöt till det befintliga fd skolhuset som inrymde pastorsexpedionen. Som arkitekt engagerades en dalbybo, arkitekt SAR Ulrich Wagner.

Byggnationen föregick av utgrävningar som utfördes av Riksantikvarieämbetets lundakontor tillsammans med Lunds universitets historiska museum. När man kom ned 1200-talet marknivå stötte man på en halvcirkelformad murad vägg alldeles intill Kyrkesträdet. Den daterades till senare delen av 1200-talet och anses ha utgjort en del av munkklostrets kapell. Man kunde vid grundläggningen av Eginogården göra en sväng runt muren så att den för framtiden ligger oskadd under marken.

Eginomgården invigdes den 6 mars 1983.