Kulturportal Dalby

 

Klosterträdgården i Dalby

GM_ortagard02Klostret i Dalby hade sina anor från 1100-talet då det inrättades som ett augustinerkloster. Det som idag finns kvar av klosterbyggnaden är den vita byggnad som ligger i syd-nordlig riktning med anslutning till kyrkan. Den utgör nu mangårdsbyggnad för Dalby Kungsgård.

Utgrävningar har visat att, parallellt med denna byggnad, det fanns ytterligare en byggnad som låg där muren och gången till kyrkan är idag. Dessa två byggnader var sammanbyggda i sin norra del med ytterligare en byggnad. Klosterträdgården som vi idag ser restaurerad var sålunda en atriumgård.

_MG_2132timjanVad munkarna odlade där vet vi inte, men troligtvis ingick de örter som vi nu kan se växa här. Även rosor och dess blommor och nypon användes till väldoft och smaksättning, samt dessutom till dekoration.