Kulturportal Dalby

 

Kungsgården

GM_ortagard01Nuvarande Dalby Kungsgård uppfördes år 1388. Anders Bille fick gården som förläning vid reduktionen av kyrkor och kloster under reformationen. Under den svenska tiden var Kungsgården en tid kungligt stuteri men blev sedan arrendegård under Kronan.

Innan kyrkan byggdes fanns på platsen en gård, kanske säte för en vikingahövding. Gården kom sedan i den danske kungens ägo. Denna kungsgård, först av trä och sedan ersatt med ett sten­hus, har man funnit rester av vid utgrävningar under 1900-talet.

Danske kungen Sven Estridsens fem söner växte upp där. De blev sedan allesammans kungar i Dan­mark. På kungsgården hade också biskop Egino sitt säte och hit hade Augustinerorden förlagt sin första verk­samhet. De rika Augustiner-munkarna invigde omkring år 1300 ett nytt kloster norr om kyrkan med direkt an­slutning till dess östra del. Vid reformationen i Dan­mark år 1536 berövades klostret sina rikedomar och förföll. Under Horns härj­ningar i Dalby förstördes troligtvis även klostret. En­dast dess västra flygel finns kvar (bilden). På klostergår­den fanns en örtagård, där bl.a. medicinalväxter odla­des.

Texten hämtad från "Dalby - en bilderbok från 1900-talet". Utgiven av S:t Nicolai Gille i Dalby 1991.