Kulturportal Dalby

 

Inmurad kolon

_MG_2979-D0PSven Estridsens kyrka var en enkel, putsad och sannolikt tornlös basilika med platt innertak av trä under ett sadeltak belagt med blyplåt. Mittskeppet var högre än de båda sidoskeppen. Murverk från den äldsta kyrkan finns beva­rat på flera ställen befriat från puts och färg. Bland ett fåtal dekorativa detaljer från denna tid märks bl a portalen mellan vapenhus och sidoskepp samt den ko­lonn som är inmurad i en nisch i en av långhusets pelare.

En liknande kolonn finns i domkyrkan i Hildesheim i Tyskland liksom en ljuskrona av samma slag som man vet att Dalby hade mycket tidigt. Därför finns det skäl att tro att Heligkorskyrkan uppfördes av stenmästare från just Hildesheim, vars domkloster under 1000-talet var känt för det konsthantverk som där bedrevs och utlärdes.

Det har troligtvis funnits en motsvarande kolonn i den dåvarande norra långhusarkaden och vars kapitäl nu förvaras i Lunds Universitets Historiska Museum. De båda kolonnerna kan tänkas minna om de båda kolonnerna Jakin och Boas i kung Salomos tempel i jerusalem.