Kulturportal Dalby

 

Predikstolen

_MG_2985altarenPredikstolen i Dalby kyrka tillkom 1704. Den är försedd med bilder av de fyra evangelisterna och på en av takets kartuscher kan man se Karl XII:s monogram. Trappan var ursprungligen försedd med en dörr vars överstycke idag sitter över ingången till sakristian.

Till höger om altaret står klockarbänken från slutet av 1500-talet. Den minner om den tid då man inte hade någon kyrkorgel utan klockaren ledde psalmsången från sin plats i koret.

Dörren mellan kyrka och sakristia är gjord av resterna av ett skrank eller skåp från början av 1500-talet. Möjligt­vis kan det vara fråga om skranket mel­lan "församlingskyrka" och "prästkyr­ka". Däremot är den pampiga silverpjä­sen intill inte så gammal. På 1800-talet förvarades nattvardsvinet i den. Korstolarna tillhör i dag de fåtaliga medeltida inventarierna.

korstolen
Texten är hämtad från ”Heligkorskyrkan i Dalby, Nordens äldsta stenkyrka”