Kulturportal Dalby

 

Altaret

_MG_3002jesusAltaret tillkom 1758, samtidigt som bänkinredningen. Den altaruppsatsen som funnits tidigare var med all säkerhet mycket ståtlig, byggd i renässansstil och med kolonner av svart marmor. Detta altarverk omnämns t ex av Linné i skildringen av hans berömda skånska resa år 1749, men förstördes vid raset 1755. Idag återstår endast en del av ett kolonnskaft som bär upp predikstolen, samt några andra brottstycken som påträffades vid grävningar 1919.

Det nuvarande altaruppsatsen är skapat i sen barockstil. Den inköptes 1758 för 300 daler från ”provincial-bildhuggaren” Johan Ullberg (1708-1778), som försett många skånska landskyrkor med altaruppsatser, predikstolar, dopfuntar mm från sin flitiga med rätt enkla verkstad. 1936 återställdes altarruppsatsen i Dalby kyrka i sitt ursprungliga skick.

Kvinnofigurerna på ömse sidor om Jesus på korset föreställer Tron och Hoppet.