Kulturportal Dalby

 

Lundav Dalby Järn och Diverseaffär [DvM]

 

Dold bakom trädet är väggen klädd med grå marmorplattor där byggnadens funktion är inhugget; ”SPECERIER, FRÖER, JÄRN, MASKINER”. Under 1910-talet drevs diversehandel och ända till 1971 såldes livsmedel i lokalerna. Sedan 1920-talet var järnvaror det stora inslaget på en marknad som växte allt mer vad gällde hushållsvaror och maskiner.