Kulturportal Dalby

 

Tingsg Tingshuset 1914 [DvM]

 

Tingshuset fotograferat omkring 1914. Dalby blev tingsplats 1688 för Bara och Torna häraders domsaga. Först var samlingsplatsen för tinget Dalby Gästgifvaregård. 1783 uppfördes tingshuset och 1906 utökades det med en våning. Tinget flyttade 1958 till Lund och tingshuset blev kommunalkontor tills Dalby kommun slogs ihop men Lunds kommun 1974.