Kulturportal Dalby

 

Veberödsv 1 Maria Lindkvists Café taget från Polishuset [DvM]

 

Maria Lindqvists Café har här fotograferats från Polishuset omkring år 1930. Det fanns en veranda som man långt senare inlemmade i lokalerna för att få ett större café (1950-talet). Till vänster fanns Handelsmagasinet, en välsorterad livsmedelaffär.