Kulturportal Dalby

 

Skolg 3-5 Östra skolan [DvM]

 

Östra skolan var färdig 1912. På baksidan fanns en trädgård där eleverna skulle lära sig odla. Man planterade och sådde under vårterminen och skördade på hösten. Detta medförde att eleverna också skulle sköta odlingen under ledigheten på sommaren. Varje elev hade sin lott, ca 1 x 2 meter. När så hösten kom tog läraren eleverna med ut till odlingarna och om man inte hade skött sig under sommarlovet blev man straffad med lugg i håret. Östra Skolan, revs 1991 för bygge av Seniorbostäder.