Kulturportal Dalby

 

Länsmansv Länsmansgården [DvM

 

Länsmansgården är från 1800-talet. På 1757 års karta fanns på samma plats en fyrlängad gård. Före enskiftet i början på 1800-talet låg alla gårdarna i byn samlade på en förhållandevis liten yta. Åt väster utgjorde kyrkan och klosterbyggnaderna gränsen. De flesta gårdarna blev utskiftade. Bland dem som fanns kvar inne i byn var Länsmansgården, Dalby nr 37. Senare delen av 1800-talet beboddes gården av länsman Holmgren, därav namnet Länsmansgården. Hans tre ogifta döttrar, mamsellerna (senare fröknarna Holmgren) Emma, Augusta och Vendela övertog gården. Halmtaket utbyttes till hårt tak på 1950-talet.