Kulturportal Dalby

 

Lundav 5 Skolan och Konsum [DvM]

 

Nuvarande Eginogården har tidigare varit skola. Skollokalerna fanns i norra delen och läraren hade sin bostad i delen mot söder. När Dalby byggt ut sin skolverksamhet blev ”den gamla skolan” bibliotek och senare lokal för kyrkans verksamhet. Nu är huset tillbyggt mot trädgårdssidan och rymmer församlingshemmet Eginogården.

I det röda huset startade Konsum 1914. Under alla år har man byggt till och ändrat men det har alltid funnits affärsverksamhet i byggnaden. Snickarmästare Knutsson drev Ohlqvists Begravningsbyrå och tillverkade likkistor där. När Knutsson flyttade till Lund övertogs byggnaden av Dalby konsumtionsförening.