Kulturportal Dalby

 

Lundav 9 Kristians damm ca 1909 [DvM]

 

I dammen, här troligen 1909, vattnade byns lantbrukare sina djur innan och efter betet på fäladen. Till höger hade Albert Ståhl sin smedja. 
Bakom den svarta porten hade Dalby sin likvagn. Senare, ca 1910, fylldes dammen igen och man byggde en brandstation på platsen.