Kulturportal Dalby

 

Järnvägsg Dalby Järnvägshotell [DvM]

 

Järnvägslinjerna Dalby-Malmö och Dalby-Tomelilla stod färdiga 1892 och 1893.
Mitt emot järnvägsstationen växte ett hotell upp. Innehavare, gästgivare Streiffert, gjorde byns innevånare häpna när han kom körande genom byn i sin bil. Hotellet blomstrade, men när järnvägen fick mindre betydelse gick hotellet allt sämre och verksamheten lades ner. Efter hotellrörelsen användes huset som Folkets Hus. En kort tid bedrevs där också skolverksamhet och under 1950- och 1960-talen hade tandläkare Halvarsson-Nilsson sin praktik i byggnaden.