Kulturportal Dalby

 

Albavägen - Spritfabriken [DvM]

 

 

Bygdens lantbrukare bildade 1897 AB Dalby Spritfabrik. Fabriken uppfördes 1898 och där skulle man för första gången använda sockerbetor vid tillverkning av sprit. Råspriten skickade man till Ödåkra för raffinering. När första världskriget bröt ut stoppades bränningen av sockerbetor och man gjorde i stället försök med foderbetor och kålrötter. Alla sockerbetor skulle gå till inhemsk sockerproduktion. Verksamheten drevs med egen elektricitet. Till denna användes kol som importerades från Polen och kom till Dalby med den nya järnvägen. År 1932 upphörde tillverkning av sprit. 1934 såldes fabriken till Alba Margarin.