Kulturportal Dalby

 

Lundavägen, Brandstationen [DvM]

ddd lundavagen brandstationen strax fore rivningenBrandkåren i Dalby bildades 1911-1912 av bl. a disponent Johannes Roos och bagarmästare Nils Alfred Persson. Brandstationen bestod från början av en grävd brunn, täckt med en enkel träbyggnad vid Christians damm.

Det första spruthuset med torn byggdes 1932. I tornet torkades brandslangarna. Under gångna tider var det ofta bränder i byn. Ibland spred sig elden i halmtaken och åstadkom stor förödelse.

År 1927 upprättades en brandstadga för Dalby Brandkår. I den beslöts att man skulle öva personalen minst två gånger per år. Varje person som deltog i arbetet vid inträffad eldsvåda eller olycka skulle få tio kronor. På mötet beslöt man också att eftersom man saknade redskap skulle man köpta in 1 st. spade, 1 st. yxa, 1 st. kofot, 1 st. hammare och 1 st. hovtång.

eee lundavagen gamla brandsprutan 63En stolt personal - många kända dalbybor - visar upp sig och sin spruta. Bilden är troligen från 1939.  Bilverkstad, bryggeri eller slakteri fick ställa upp med bil till sprutan. Pengar till en riktig brandbil hade man inte.

På bilden ses från vänster skomakare Elvir Lindström, droskbilschaufför Allan Nilsson, bilreparatör Johan Larsson, handlanden Johan Harald Jönsson, bagare Nils Alfred Persson, patron Walter Vadman, vagnmakare Nils Nilsson, smedmästare Albert Ståhl, förman Johan Bengtsson, stenhuggare Erik Johansson, lantbrukare Daniel Danielsson och bilverkstadsägare Erik Larsson.

I juli 1985 flyttades verksamheten till lokaler på Veberödsvägen 31 som f d Bilmo disponerat och vid utgången av 1992 lades brandkåren i Dalby helt ner. Då var den nya brandstationen på Gastelyckan i Lund färdigbyggd och utrustningen flyttades dit. Det gamla spruthuset på Lundavägen revs 1986.