Kulturportal Dalby

 

Trekanten i tiden

Trekanten
 
Bild NNN
Triangeln vid sekelskiftet 1800-1900. Där ”bussholken” står i dag fanns en pump.
 
Bild KKK
På bilden av Trekanten från 1902 ser man de gamla stall- och logelängorna som hörde till Gästis.
 
Bild HHH
Runt trekanten, här omkring 1910, hade man häck och tre dubbelgrindar. Här träffades ungdomarna på kvällarna.
Här kan man se att man har byggt upp annexet efter den stora branden 1907.
På andra våningen gavs övernattningsmöjligheter för gäster. På nedre våningen sålde man sprit. Senare, på mitten av 1970-talet, flyttades spritförsäljningen till ortens nya Centrum. Då övertogs lokalerna av Kemikalieaffären som innehades av Lars och Elisabeth Olsson. Senare flyttade makarna Sonja och Jan Larsson in med sina företag Parfymeri Jane och Dalby Tryck. Även Dalby Revisionsbyrå har haft sina lokaler i huset.
 
Bild MMM
Trekanten våren 2010