Kulturportal Dalby

 

Kort om Dalby Gästis

gstisGästgiveriet i Dalby har gamla anor. Redan för mer än 300 år sedan - 1666- utfärdades det första gästgifvarebrevet för Dalby Gästgifvaregård. I och för sig var det ett bevis på att myndigheterna den gången visade sunt förnuft och uppfyllde folkviljans krav. Då hade nämligen Dalby haft en lönnkrog i minst tjugo år!

Den ursprungliga Gästgifvaregården bestod av en kringbyggd korsvirkesgård. Värdshusrörelsen kombinerades med lantbruk, vilket gjorde att man till stor del var självförsörjande med råvaror.

Flera gånger har gården brunnit ner och byggts upp igen. Efter branden 1864 uppför­des nuvarande tvåvånings­byggnad av krögaren Sa­muel Krakau. Rörelsen har sedan dess bedrivits i samma lokaler.

Läs mer på Dalby Gästis hemsida!